Ürünlerimiz

Döner Sermaye Yazılımı

Döner Sermaye Yazılımı


Özellikle İl Tarım Müdürlükleri için geliştirilmiş Web Tabanlı Döner Sermaye ve Muhasebe Yönetim Sistemi Yazılımıdır. İdarenin ürün alımından satışına kadar geçen tüm muhasebe süreçleri il müdürlüğünden tüm ilçe müdürlüklerine kadar online kasa, stok, fiş vb. takiplerinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren, başta mali veriler olmak üzere mali verilere etki eden diğer verilere, raporlara, karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmalarını sağlayan bir yönetim bilgi sisteminin kurulması hedeflenmektedir. Bu Sistem ile; Yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren, mali veriler ile mali verilere etki eden diğer verilere, raporlara ve karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmalarını sağlayan bir yönetim bilgi sisteminin kurulması hedeflenmektedir.

Sistem ile;
Karar vericilere, başta mali veriler olmak üzere, mali verilere etki eden diğer veriler hızlı ve doğru şekilde sunulacaktır. İşletmelerin mali verileri, genel yönetim mali istatistikleriyle entegre edilecektir. Karar vericilerin ihtiyaç duyduğu raporlar anlık, günlük, haftalık, aylık ya da yıllık olarak üretilecektir. Kurumlar ve birimler arasında karşılaştırma yapma imkânı sağlanacaktır.